• PRIVACYVERKLARING

In2thecrowd B.V. houdt zich bezig met het (doen) begeleiden van klanten (ondernemers en startende ondernemers) in ruimste zin, bij het proces van het (doen) adviseren van klanten over bedrijfsmatige financieringen. In2thecrowd B.V. is statutair en feitelijk gevestigd te Lelystad en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66051010.
In2thecrowd beoogt met haar Privacy Statement duidelijkheid te verschaffen hoe zij omgaat met persoonsgegevens.

Ons privacybeleid
In2thecrowd hecht veel waarde aan bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (potentiële) klanten. Wij zullen op een behoorlijke en zorgvuldige wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Voor welke doelen worden gegevens verwerkt?
In2thecrowd zal de persoonsgegevens van klanten ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering gebruiken voor de volgende doelen:

  • Het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten, het (doen) adviseren omtrent het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten door een klant.
  • Het verrichten van analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden.
  • Het uitvoeren van (gerichte) marketing- en serviceactiviteiten teneinde een relatie met een klant tot stand te brengen, in stand te houden dan wel uit te breiden. Activiteiten zoals telemarketing, prospectmarketing, versturen van e-mails. Op basis van gegevens uit interne bronnen, externe bronnen en/of uw bezoek aan onze webpagina (in2thecrowd.nl) doet In2tehcrowd (potentiële) klanten een passende en gerichte commerciële aanbieding (bijvoorbeeld via post, telefoon of internet), waarbij rekening wordt gehouden met specifieke kenmerken van een klant.
  • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit. Daaronder wordt mede begrepen het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van (pogingen tot) (strafbare of laakbare) gedragingen gericht tegen In2thecrowd, haar klanten en medewerkers, alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen.
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Recht op inzage en correctie
In2thecrowd houdt uw gegevens graag actueel. Als u wilt weten welke gegevens In2thecrowd over u heeft vastgelegd en/of onjuistheden bevatten, dan kunt u contact opnemen met ons bij voorkeur per email: info@in2thecrowd.nl.

Recht van verzet
Persoonsgegevens worden door In2thecrowd ook gebruikt voor (gerichte) marketing activiteiten, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet, om u gericht te informeren over financiële diensten die voor u relevant kunnen zijn. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u contact opnemen met ons bij voorkeur per email: info@in2thecrowd.nl. Wij zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen.

Het gebruik van in2thecrowd.nl
Als u onze website in2thecrowd.nl bezoekt, worden algemene bezoekersgegevens (zoals klikgedrag, bezoektijdstip, bezoekfrequentie etc.) door ons verzameld en opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te bevorderen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u meer gerichte informatie en aanbiedingen op de website te plaatsen.

Heeft u geen behoefte aan deze gerichte informatie en aanbiedingen? Neem dan contact met ons op, bij voorkeur per email: info@in2thecrowd.nl.

In2thecrowd heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website in2thecrowd.nl te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Cookie policy
Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Dit bestand kan niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren. U kunt het opslaan van cookies weigeren door het aanpassen van de instellingen van uw browser. Een aantal mogelijkheden van deze website is bij weigering van cookies niet bruikbaar. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.

Voor het verzamelen van bezoekersgegevens kunnen wij onder andere gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om In2thecrowd te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor In2thecrowd en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van ons Privacy Statement kan door ons worden aangepast, indien nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving, daartoe aanleiding geven. Wij adviseren u dan ook om de tekst van ons Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen.

Vragen
Indien u vragen heeft over ons Privacy Statement, dan kunt u contact opnemen met ons bij voorkeur per e-mail: info@in2thecrowd.nl.

Opgesteld op 1 november 2016.