• DISCLAIMER

In2thecrowd houdt zich bezig met het (doen) begeleiden van klanten (ondernemers en startende ondernemers) in ruimste zin bij het (doen) adviseren van klanten over bedrijfsmatige financieringen. In2thecrowd B.V. is statutair en feitelijk gevestigd te Lelystad en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66051010.

Inhoud
De op deze website weergegeven informatie wordt door In2thecrowd met zorg samengesteld, maar voor de juistheid of volledigheid kan In2thecrowd niet instaan. De op deze website weergegeven informatie is uitsluitend ter indicatie en kan door In2thecrowd zonder voorafgaande aankondiging op ieder moment worden gewijzigd.
In2thecrowd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

In2thecrowd kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Berekeningen
Indien In2thecrowd u op deze website in de gelegenheid stelt om berekeningen uit te voeren, dan worden deze berekeningen uitgevoerd op basis van algemene uitgangspunten en door u ingevoerde gegevens en kunnen afwijken van de voor u geldende omstandigheden. De uitkomsten van de berekeningen zijn uitsluitend ter indicatie en daaraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. In2thecrowd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan.

Opgesteld 1 november 2016.