• COPYRIGHT

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, handels- en merknamen, logo’s en beeldmerken, zijn eigendom van In2thecrowd, dan wel bij In2thecrowd rechtsgeldig in gebruik. De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Gebruik van de website geeft gebruiker geen enkel recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens.

Overname of vermenigvuldiging van de gegevens van de website, dan wel van de door In2thecrowd verstrekte informatie op deze website of in e-mail abonnementen is – anders dan uitsluitend voor privé gebruik – niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van In2thecrowd.

Opgesteld 1 november 2016.