Investeren

Wat is de minimale investering die ik via in2thecrowd moet doen?

Het minimale bedrag om te investeren is 250 euro. Als particulier investeerder mag je volgens de regelgeving maximaal 80.000 euro investeren in maximaal honderd verschillende projecten binnen één crowdfunding platform. Als zakelijke investeerder gelden er geen restricties met betrekking tot maximaal te investeren bedragen en het maximum aantal projecten.

Wat gebeurt er met mijn investering, totdat het doelbedrag is behaald?

Jouw geld wordt gestort op de rekening van een stichting derdengelden. Het is een aparte rekening waarop alle investeringen die in kapitaalaanvragen zijn gedaan worden gestort. Over deze rekening wordt geen rente vergoed.

Welke tegenprestatie mag ik verwachten wanneer ik investeer in een project?

De meest gebruikelijke manier van tegenprestatie is de maandelijkse uitbetaling van rente en aflossing. Bij de projecten die in2thecrowd ondersteunt, mag je rekening houden met een bruto rendement tussen 5 – 9%. Kapitaalaanvragers betalen soms uit in natura, denk dan aan een product, dienst of behandeling.

Welke kosten heb ik als investeerder?

Rekeningkosten 1% over het daadwerkelijk geïnvesteerd bedrag, met een maximum van € 75 per jaar.

Waarom werkt in2thecrowd samen met partners in crowdfunding?

Crowdfunding platform in2thecrowd en crowdfunding partners versterken elkaar. In2thecrowd helpt projectaanvragers bij het opstellen van een financierbaar voorstel, het verwerven van kapitaal en het voeren van campagne. De geselecteerde partner regelt de financiële administratie en heeft toestemming van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om op te treden als tussenpersoon bij deze transacties en staat onder toezicht van de AFM.

Krijg ik rente op mijn online rekening?

Over het saldo op de online rekening bij een crowdfunding partner wordt doorgaans geen rente vergoed. Alle bijschrijvingen op je online rekening worden – indien niet binnen 60 dagen opgenomen of geïnvesteerd – automatisch overgemaakt naar je eigen betaalrekening.

Het project waarin ik heb geïnvesteerd, is bij de sluiting niet volledig gefund. Krijg ik mijn geld terug?

Jouw geldelijke bijdrage aan een project van je keuze wordt ‘gereserveerd’ op een derdengeldenrekening. Wanneer het project niet voor 100% wordt gefund, dan wordt deze reservering ongedaan gemaakt.

Meer weten?
Staat jouw vraag er niet bij, neem dan gerust contact met ons op via info@in2thecrowd.nl of 085 – 74 70 052.

Lenen

Hoe vraag ik een lening aan?

Je kunt je kapitaalaanvraag online aanmelden op onze website of je neemt telefonisch contact met ons op via 085 – 74 70 052. Daarna toets in2thecrowd je projectplan. Aan het toetsen, plaatsen en beheren van je project zijn kosten verbonden, lees meer bij Tarieven.

Wat is het minimale bedrag om te kunnen lenen?

De minimale financiering is € 25.000.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een kapitaalaanvraag?

Iedereen met een goed onderbouwd projectplan kan het laten toetsen door in2thecrowd. Wij dienen je projectplan in bij de meeste passende crowdfunding partner uit ons netwerk, die de definitieve toets uitvoert. Daarna start de wervingscampagne voor investeerders.

Waar moet mijn projectplan aan voldoen?

In2thecrowd toetst een projectplan of het kans van slagen heeft. Elk projectplan heeft tenminste als bijlagen:

  • de laatste drie (recente) jaarrekeningen en/of tussentijdse cijfers
  • meest recente IB-aangifte

Bij startups volstaat een projectplan, aangevuld met tenminste de laatste IB-aangifte.
Overzicht eisen projectplan.

Hoe lang staat mijn project online?

Een project staat maximaal 90 dagen online. In overleg kan het project eenmalig worden verlengd.

Wat gebeurt er wanneer mijn project niet wordt volgeschreven?

Wanneer jouw project niet binnen de afgesproken termijn is volgeschreven, dan kan de inschrijfperiode eenmalig worden verlengd. Wordt daarna alsnog de 100% score niet behaald, dan wordt het project geannuleerd. Alle investeerders krijgen hun geld terug.

Met welke kosten krijg ik te maken wanneer ik een project lanceer?

– Toetsingskosten 275 euro eenmalig.

– Plaatsingskosten 350 euro eenmalig.

– Succeskosten 4% van het doelbedrag eenmalig.

– Beheerkosten 0,5% van het resterende doelbedrag per jaar.

De kosten voor toetsing door in2thecrowd betaal je direct. De plaatsings-, succes- en beheerkosten (voor het eerste jaar t/m 31 december) kunnen worden meegefinancierd en ingehouden op de lening. Na het eerste jaar worden de beheerkosten per kwartaal in rekening gebracht. In de succeskosten is ook de succesfee voor de crowdfunding partner inbegrepen.

Alle genoemde tarieven zijn excl. 21% BTW.

Meer weten?
Staat jouw vraag er niet bij, neem dan gerust contact met ons op via info@in2thecrowd.nl of 085 – 74 70 052.

Algemeen

Wat zijn de voordelen van crowdfunding?

Je krijgt een hoger rendement op vermogen dan op een spaarrekening bij een bank. Dit bruto rendement kan variëren van 5 tot 9%. Je kunt risico’s spreiden, doordat je zelf kiest in welke projecten je investeert. Je maakt daarbij een inschatting van de risico’s. Je ontvangt elke maand rente en aflossing van je investering en/of een beloning in natura die je hebt afgesproken met de kapitaalaanvrager. Je helpt ambities van MKB-ondernemers waar te maken.

Wat zijn de nadelen van crowdfunding?

Bij crowdfunding zijn risico’s niet voor 100% uit te sluiten. Ondanks alle zorgvuldigheid in het aanvraagtraject en verschillende toetsingen van een projectplan bestaat de mogelijkheid dat een ondernemer de lening (gedeeltelijk) niet kan terugbetalen.

Wie zijn in2thecrowd?

In2thecrowd is een online platform voor het aanvragen van financieringen door bestaande en nieuwe ondernemers in het MKB. Het platform is een initiatief van bedrijfsadviseur Ferdinand Zomerman. Hij is expert op het gebied van zakelijke financieringen, strategie en bedrijfsoverdrachten in het MKB.

De activiteiten van in2thecrowd zijn ondergebracht in een besloten vennootschap: In2thecrowd B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 66051010, fiscaal nummer (RSIN): 856374933.

 

Meer weten?
Staat jouw vraag er niet bij, neem dan gerust contact met ons op via info@in2thecrowd.nl of 085 – 74 70 052.